Menu boczne

Treść strony

2013, Sympozja II: NEUROKOGNITYWISTYKA W PATOLOGII I ZDROWIU 2011-2013

Spis treści

Strona tytułowa i redakcyjna

Wprowadzenie

  1. Iwona Ruść

Wola wolna czy narzucona? Bioneuropsychologiczne podłoże woli w cyklu życia człowieka

  2. Ks. Jarosław Grybko

Wokół neurobiologicznego podłoża „ja” osoby ludzkiej

  3. Wiesław Piesiak

Genetyka starzenia się mózgu

  4. Magdalena Reuter

Rozwój teorii umysłu u dzieci – uwarunkowania neurobiologiczne i społeczno-kulturowe

  5. Agnieszka Kisielska, Beata Rusin

W sprawie leworęczności – błogosławieństwo czy przekleństwo?

  6. Agnieszka Kowalska

Mózg a sen

  7. Justyna Krauzowicz

Stres – konstruktor czy destruktor procesów poznawczych?

  8. Aleksandra Kinga Kurdybacha

Neurologiczne uwarunkowania wyboru partnera

  9. Sylwia Jankowska

Potęga umysłu, czyli doping doskonały

10. Marzena Dżon

Móżdżek – jego rola w rozwoju funkcji poznawczych i procesie starzenia się

11. Justyna Krochmal

Laickie i religijne rozważania wokół tematyki dawstwa

12. Maria Anna Kilimnik

Wola w procesie odzyskiwania energii życia, studium przypadku zaburzeń układu nerwowego w następstwie kryzysu kardiologicznego

13. Irena Baranowska-Bosiacka

Regulacja komunikacji międzykomórkowej poprzez zewnątrzkomórkowy ATP w układzie nerwowym

14. Patrycja Wiktorczyk

Wpływ aktywności fizycznej na funkcje poznawcze

15. Aleksandra Burba

Qualia jako efekt kulturowo biologicznych uwarunkowań

16. Justyna Bankiewicz, Milena Werner

Wpływ wczesnych doświadczeń życiowych na rozwój układu nerwowego i wzorców reakcji z perspektywy potencjalnych zagrożeń. Jak naprawiać szkody – czy psychoterapia zmienia mózg?

17. Marta Witkowska

Czy potrzebne nam qualia?

18. Aleksandra Suchanecka

Rola dopaminy w procesach motywacyjnych i powstawaniu uzależnień

19. Ilona Bartłomiejska, Magdalena Siusta

Czy rośliny mogą mieć świadomość?

20. Hanna Bartnik

Zasada tajemnicy i refleksji w obmyślaniu świata. Pod prąd do źródła… naszych myśli

21. Olga Wachterowa

O pocieszeniu jakie daje neurokognitywistyka

22. Beata Szuflitowska

Wpływ pola magnetycznego i komórek glejowych na funkcje poznawcze. Partnerstwo czy rywalizacja?

23. Anna Okupińska, Andrzej Krzywowiąza

Biofeedback jako efektywna metoda w terapii deficytów poznawczych w ujęciu teorii umysłu

Powrót
do góry