Menu boczne

Treść strony

2014, 60, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Preface

 

Andrzej Ciechanowicz

Przemówienie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 / Address by the Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin inaugurating the academic year of 2013/2014

 

1. Jacek Lorkowski, Iwona Teul, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela

Ocena sposobu postępowania i wyników leczenia u pacjentów z odmą prężną / The evaluation of procedure and treatment outcome in patients with tension pneumothorax

 

2. Kamil Starczewski, Angelika Ziętek-Czeszak, Marek Kamiński, Zbigniew Ziętek

Przestrzeń poprzeczna brzucha – aspekty anatomiczno-kliniczne / Transverse abdominal plane – anatomical and clinical aspects

 

3. Tomasz Sroczyński

Ciąża w rogu szczątkowym macicy / Pregnancy in a rudimentary horn of the uterus

 

4. Aleksandra Duda, Danuta Kosik-Bogacka, Natalia Łanocha, Sławomir Szymański

Blastocystis hominis – komensal czy patogen? / Blastocystis hominis – parasites or commensals?

 

5. Katarzyna Janda, Anna Tomikowska

Cellulit – przyczyny, profilaktyka, leczenie / Cellulite – causes, prevention, treatment

 

6. Przemysław J. Kotyla

Plejotropowe działanie inhibitorów 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (statyn). Potencjał leczniczy w układowych chorobach tkanki łącznej / Pleiotropic activity of 3-hydroxy-3-methyl-glutharyl-coenzyme A inhibitors (statins). Therapeutic potential in connective tissue diseases

 

7. Maciej Mularczyk, Angelika Ziętek-Czeszak, Zbigniew Ziętek

Ocena dymorfizmu płciowego wskaźnika długości palców (2D:4D) / Assessment of sexual dimorphism of finger length ratio (2D:4D)

 

8. Katarzyna Szymoniak

Oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych / Women’s expectations towards gynaecological examination

 

9. Agnieszka Marosz, Dariusz Chlubek

Ryzyko nadużywania witaminowych suplementów diety / The risk of abuse of vitamin supplements

 

10. Magdalena Sulima, Marta Makara-Studzińska, Magdalena Lewicka, Krzysztof Wiktor, Katarzyna Kanadys, Henryk Wiktor

Analiza uczuć kobiet z ciążą zagrożoną porodem przedwczesnym / An analysis of the feelings of pregnant women at risk of preterm labour

 

11. Aleksandra Zarek

Czynniki kształtujące obraz ciała u osób z wybranymi chorobami dermatologicznymi / Factors influencing body image in individuals with selected dermatological diseases

 

12. Barbara Dywejko, Iwona Rotter, Ewa Kemicer-Chmielewska, Beata Karakiewicz

Porównanie opinii wśród niepełnosprawnych sportowców i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego na temat sportu inwalidzkiego / A comparison of opinions about disabled sports between students of University in Szczecin and disabled athletes

 

13. Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Odmienne środowiska egzystencji życiowej jako czynnik różnicujący funkcje poznawcze i czynności dnia codziennego w grupie osób powyżej 50. roku życia / Different living environments as a factor differentiating cognitive function and activities of daily living in patients over 50 years of age

 

14. Agata Baranowska, Marcin Wawrowski, Jolanta Kamola, Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska

Aktywność fizyczna członków klubu Fitness World w Szczecinie / Physical activity of Fitness World Club members in Szczecin

 

15. Tomasz Dutkiewicz

Zakres normy i przedział decyzyjny / The normal range and the decision interval

 

16. Marcin Kolwitz, Szymon Dąbrowski

Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowiecza / Attitudes towards physical disability in the middle ages

 

17. Tadeusz Zajączkowski

Antoni Krystian Bryk (1820–1881) – profesor medycyny sądowej (1852–1860) oraz dyrektor Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1860–1881) / Antoni Christian Bryk (1820–1881) – professor of Forensic Medicine at Jagiellonian University (1852–1860), and director of the Surgical Clinic of Jagiellonian University in Cracow (1860–1881)

 

18. Tadeusz Zajączkowski

Historia szkolenia medycznego i chirurgicznego, pierwsze szpitale – rozwój urologii w Gdańsku (Danzig) / History of education in medicine and surgery, first hospitals – development of urology in Danzig/Gdańsk

 

19. Marcin Kolwitz, Jakub Gąsiorowski

Zagrożenia korupcyjne w relacjach między lekarzem a pacjentem / Corruption risks in relations between doctor and patient

Powrót
do góry