Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1

Spis treści

PRZEDMOWA – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder
Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 1. Ewa Stachowska, Katarzyna Luterek, Izabela Gutowska, Paulina Żyluk, Joanna Bober, Dariusz Chlubek
  Występowanie aterogennych kwasów tłuszczowych izomerii trans w niektórych produktach spożywczych  
 2. Magdalena Jaborowska, Wanda Kuźna-Grygiel, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
  Wpływ grzybów z rodzaju Metarhizium na rozwój embrionalny Ascaris suum  
 3. Michał Rać
  Optymalizacja wartości diagnostycznej tomografii rezonansu magnetycznego w obrazowaniu mózgowia u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu  
 4. Danuta Mikulska
  Współczesne możliwości zastosowania termografii wizyjnej w diagnostyce medycznej  
 5. Anna Dojs
  Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba widocznych w obrazie rentgenowskim  
 6. Anna Janczak-Bazan
  Wybrane parametry hemostazy i polimorfizm genu konwertazy angiotensyny I u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym leczonych perindoprilem  
 7. Damian Czepita, Maria Żejmo, Artur Mojsa
  Wpływ niskiej wagi urodzeniowej na częstość występowania wad refrakcji u uczniów  
 8. Monika Modrzejewska
  Retinopatia wcześniaków – patogeneza i występowanie  
 9. Monika Modrzejewska
  Retinopatia wcześniaków – obraz kliniczny. Aktualne poglądy na temat profilaktyki i leczenia  
 10. Dorota Ćwiek
  Ocena wpływu edukacji w szkołach rodzenia na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad noworodkiem  
 11. Iwona Rawicka
  Medyczno-społeczne aspekty przebiegu ciąży, porodu i połogu u pacjentek – pensjonariuszek Domu Samotnej Matki w Karwowie koło Szczecina  
 12. Andrzej Kierzek
  Rozszerzenie trąbek słuchowych (bougirage tubaire) przez „świeczkowanie” w XIX stuleciu  
 13. Maria J. Siemińska, Aleksandra Zarek, Monika Tyszkiewicz
  Wpływ terapii psychologicznej na przedłużanie czasu przeżycia u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową  
 14. Aleksandra Żukrowska
  Eksplozja świata subiektywnego  
 15. Beata Paradowska-Opałka
  Morfologia głośni po laryngektomiach nadpierścieniowych z następową CHP i CHEP a stopień odwzorowania podstawowych funkcji krtani fizjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem jakości fonacji  
 16. Ryszard Czepko, Wojciech Pietraszko
  Krwiak wewnątrzmózgowy po odbarczeniu wodogłowia, zlokalizowany odlegle od toru drenu dokomorowego. Opis trzech przypadków i przegląd literatury
Powrót
do góry