Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 111-118

MARIA J. SIEMIŃSKA, ALEKSANDRA ZAREK, MONIKA TYSZKIEWICZ

 

WPŁYW TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ NA PRZEDŁUŻANIE CZASU PRZEŻYCIA U OSÓB Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

 

Samodzielna Pracownia Psychologii i Socjologii Lekarskiej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Kierownik: dr n. hum. Maria J. Siemińska

 

Streszczenie

Badania A.J. Cunninghama otwierają perspektywę na nowe możliwości przedłużenia życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, jeśli terapii medycznej towarzyszy interwencja psychologiczna. W momentach zagrożenia egzystencji przez nieuleczalną chorobę szczególnie ważne dla pacjentów są techniki terapeutyczne, uwzględniające wyjątkowe, indywidualne i subiektywne doświadczenia psychiczne i społeczne tych osób. Terapia i pomoc psychologiczna powinna uwzględniać indywidualny plan życia z chorobą każdego pacjenta. Istotne jest rozwijanie nowych, jakościowych metod badawczych i terapeutycznych.

H a s ł a: pomoc psychologiczna pacjentom onkologicznym – wydłużanie czasu przeżycia – nowotwór z przerzutami.

Powrót
do góry