Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 119-124

ALEKSANDRA ŻUKROWSKA

 

EKSPLOZJA ŚWIATA SUBIEKTYWNEGO

Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie

ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin

Kierownik: dr hab. prof. WSP TWP Aleksandra Żukrowska

 

Streszczenie

Wstęp: Tekst został zainspirowany artykułem z obszaru psychoonkologii „Wpływ terapii psychologicznej na przedłużenie czasu przeżycia u osób z zaawansowaną choroba nowotworową”. Pragnę pokazać, że choroba nowotworowa powoduje rozpad („eksplozję”) świata subiektywnego u ludzi.

Materiał i metody (analiza filozoficzna): Wprowadzam kategorie: świat osobowy i świat subiektywny oraz przyjmuję realność ludzkiego świata subiektywnego.

Następujące konstatacje uważam za istotne:

– umysł oddziałuje na ciało; stan psychiczny (a więc stan mózgu) znajduje odbicie w stanach i procesach zlokalizowanych na zewnątrz mózgu, epistemolog chce pokazać mechanizm kauzalny wyjaśniający to oddziaływanie,

– ciało może oddziaływać na umysł; istnieje ogromny materiał faktyczny dotyczący zaburzeń pracy umysłu w rezultacie zakłócenia procesów zachodzących w układzie nerwowym, odrzucam jednak pogląd, że „mózgi są przyczynami umysłów”.

Wnioski: Każdy z nas żyje w swoim prywatnym świecie subiektywnym. Jest to względnie trwały świat indywidualnych wspomnień, spostrzeżeń i wyobrażeń. Świat ten rozciąga się w subiektywnym czasie i przestrzeni. Na zawartość świata subiektywnego składają się zachodzące po sobie świadome przeżycia psychiczne. Przeżycia te tworzą strumień świadomości.

W następstwie ciężkiej choroby może nastąpić eksplozja czy rozpad świata subiektywnego, zburzenie poczucia tożsamości osobowej, niemożliwość autorefleksji i utrata sensu życia powszedniego. Niezastąpiona wówczas okazuje się zindywidualizowana interwencja psychoterapeutyczna.

H a s ł a: świat subiektywny – osoba – filozofia umysłu – intencjonalność – noemat – samowiedza.

Powrót
do góry