Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 125-135

BEATA PARADOWSKA-OPAŁKA

 

MORFOLOGIA GŁOŚNI PO LARYNGEKTOMIACH NADPIERŚCIENIOWYCH Z NASTĘPOWĄ CHP I CHEP A STOPIEŃ ODWZOROWANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI KRTANI FIZJOLOGICZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI FONACJI

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Czesława Tarnowska

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była ocena morfologii zrekonstruowanej krtani po laryngektomii poziomej nadpierścieniowej z jednoczesną cricohyopexią (CHP) i cricohyoepiglottopexią (CEHP) na bazie jednej lub dwóch chrząstek nalewkowatych oraz subiektywna ocena funkcji ochronnej i oddechowej resztkowej krtani, ocena foniatryczna jakości funkcji fonacyjnej, analiza parametrów fonetyczno-akustycznych głosu i mowy, a następnie ustalenie korelacji pomiędzy rodzajem rekonstrukcji a charakterystyką percepcyjno-akustyczną głosu i mowy.

Materiał i metody: Badaniami objęto 58 pacjentów: 32 po CHP i 26 po CHEP.

Wyniki: Dominowały kształty owalne neogłośni. Przebieg aktu połykania był prawidłowy u 46% badanych i nie zależał od rodzaju rekonstrukcji. Dekaniulacja była możliwa u 66% badanych pacjentów, gorsze wyniki uzyskano u pacjentów po CHEP; przy pozostawionych 2 chrząstkach nalewkowatych dekaniulacja była możliwa u 89% badanych. Mową socjalnie wydolną posługiwało się 74% chorych. Korzystniejsze wyniki uzyskano po CHEP niż po CHP. Struktura fonetyczno-akustyczna głosu i mowy dźwięcznej znacznie różniła się od struktury fonetyczno-akustycznej głosu i mowy tworzonej w warunkach fizjologicznych. Różnice te dotyczyły zarówno cech segmentalnych (częstotliwości struktury formantowej, zakresu szumu), jak i suprasegmentalnych.

H a s ł a: laryngektomia nadpierścieniowa – cricohyopexia – cricohyoepiglottopexia – połykanie – oddychanie – fonacja.

Powrót
do góry