Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 13-17

EWA STACHOWSKA, KATARZYNA LUTEREK, IZABELA GUTOWSKA, PAULINA ŻYLUK, JOANNA BOBER*, DARIUSZ CHLUBEK

WYSTĘPOWANIE ATEROGENNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH IZOMERII TRANS W NIEKTÓRYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 71-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

* Zakład Chemii Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 71-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bober

Streszczenie

Wstęp: Izomery trans kwasów tłuszczowych (TFA) mają w swojej cząsteczce wiązania podwójne o konfiguracji trans. Do produktów spożywczych o największej zawartości TFA należą utwardzone tłuszcze roślinne (margaryny), majonezy, wypieki powstałe na bazie tych składników i gotowe polewy cukiernicze. Istotnym ich źródłem jest także żywność typu fast food i przekąski (słodkie batony, chipsy), szczególnie popularne wśród dzieci i młodzieży. W związku z potencjalnie aterogennym działaniem TFA, celem pracy było zbadanie zawartości najczęściej występujących TFA z pojedynczym wiązaniem podwójnym w niektórych, powszechnie dostępnych na rynku produktach spożywczych – margarynach i przekąskach.

Materiał i metody: Do badań wybrano batony (Snickers, Mars, Twix), chipsy (Lay’s, Snacki, Cheetos) i różne gatunki margaryn (Rama Classic, Rama Olivio, Vita, Flora, Finea, Delma, Masmix, Krówka, Smakowita z masłem i Extra Pomorskie). Zawartość TFA oznaczano metodą chromatografii gazowej.

Wyniki: Wśród słodyczy największą zawartość jednonienasyconych TFA odnotowano w batonie Twix (2,94 μg/g), a najmniejszą w batonie Snickers (0,3 μg/g), w grupie margaryn największą w margarynach Smakowita z masłem (87,6 μg/g), Krówka (46 μg/g) i Vita (38,7 μg/g), a najmniejszą w Finea (0,12 μg/g) i Delma (0,14 μg/g), natomiast wśród chipsów największe wartości stwierdzano w chipsach Cheetos (3,5 μg/g), a najmniejsze w Snackach (0,09 μg/g).

Wnioski: Zawartość aterogennych kwasów tłuszczowych izomerii trans w powszechnie dostępnych produktach spożywczych jest zróżnicowana. Niektóre z nich zawierają znaczne ilości TFA, co jest niesłusznie ukrywane przez producentów. Reklama takich produktów powinna dostarczać pełnej informacji na ten temat. Jest to istotne tym bardziej, iż wiele z nich stanowi ważną pozycję w diecie dzieci i młodzieży.

H a s ł a: izomery trans kwasów tłuszczowych – produkty spożywcze – chromatografia gazowa.

Powrót
do góry