Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 137-144

RYSZARD CZEPKO, WOJCIECH PIETRASZKO

 

KRWIAK WEWNĄTRZMÓZGOWY PO ODBARCZENIU WODOGŁOWIA, ZLOKALIZOWANY ODLEGLE OD TORU DRENU DOKOMOROWEGO. OPIS TRZECH PRZYPADKÓW I PRZEGLĄD LITERATURY

Klinika Neurochirurgii Instytutu Neurologii Collegium Medicum UJ

ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Kierownik: dr hab. n. med. Ryszard Czepko

 

Streszczenie

Krwiak wewnątrzmózgowy w miejscu odległym od miejsca implantacji dokomorowego drenu zastawki komorowo-otrzewnowej lub drenażu zewnętrznego należy do bardzo rzadkich powikłań. W przeciwieństwie do krwawień spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem przez dren, przyczyna powstania krwiaka w innej części mózgu nie jest w pełni wyjaśniona. W pracy opisano trzy przypadki krwiaka wewnątrzmózgowego, które wystąpiły w miejscu odległym od założonego drenu dokomorowego, omówiono możliwe przyczyny oraz przegląd piśmiennictwa opisującego to powikłanie.

H a s ł a: wodogłowie, powikłania – drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego – krwotok śródmózgowy. 

Powrót
do góry