Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 35-40

DANUTA MIKULSKA

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERMOGRAFII WIZYJNEJ W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było przedstawienie historii oraz różnorodnych zastosowań badań termograficznych w medycynie.

Materiał i metody: Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego historii oraz zastosowań termografii wizyjnej w diagnostyce medycznej.

Wyniki: Początki termografii w medycynie to 1957 rok, kiedy to chirurg dr R. Lawson odkrył u swoich pacjentek hipertermię guzów nowotworowych sutków. Od 1970 roku zaczęto prowadzić badania termograficzne w różnych dziedzinach medycyny. Wczesne problemy tych badań polegały między innymi na nieodpowiedniej czułości detektorów promieniowania podczerwonego oraz, w znacznie większym stopniu, nieodpowiednim szkoleniu pracowników technicznych. Te czynniki doprowadziły do popełniania błędów, co spowodowało odwrót środowiska medycznego od tej metody diagnostycznej aż do roku 1990. Sprzęt był stopniowo ulepszany. Nowoczesny zestaw składa się z zaawansowanych technicznie kamer termowizyjnych sprzężonych ze sprzętem komputerowym wraz z zaawansowanym oprogramowaniem. Pozwala on na rejestrowanie dobrej jakości obrazów, z których można uzyskać wiarygodne dane.

W pracy przedstawiono aktualne, najważniejsze zastosowania badań termograficznych, w takich dziedzinach medycyny jak: onkologia, alergologia, angiologia, chirurgia plastyczna, reumatologia i inne. Celem uzyskania poprawnych wyników obecnie prowadzone badania termograficzne wymagają stosowania przyjętego zbioru zasad badań.

Wnioski: 1. Termografia jest bezpieczną, dokładną i, co najważniejsze, całkowicie nieinwazyjną metodą diagnostyczną w medycynie. 2. Nieprzestrzeganie reguł badania termograficznego może prowadzić do uzyskania błędnych wyników i tym samym spowodować brak akceptacji termowizji podczerwieni w diagnostyce medycznej.

H a s ł a: termografia – medycyna – historia.

Powrót
do góry