Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 41-49

ANNA DOJS

ZASTOSOWANIE MAGNETOSTYMULACJI W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ TKANEK OKOŁOWIERZCHOŁKOWYCH ZĘBA WIDOCZNYCH W OBRAZIE RENTGENOWSKIM

Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było wykorzystanie magnetostymulacji jako metody wspomagającej leczenie przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zęba (pzokw) i potwierdzenie jej skuteczności w obrazie RTG systemu cyfrowego Digora 2.1 oraz RTG konwencjonalnym.

Materiał i metody: Badaniem objęto 62 zęby. Wyróżniono grupy leczonych pierwszorazowo i powtórnie oraz grupę kontrolną. W pracy zastosowano pole magnetyczne od pierwszego dnia leczenia endodontycznego. Wykonano zdjęcia RTG przed i po zastosowaniu magnetostymulacji oraz dokonano oceny ilościowej i jakościowej. Gęstość optyczna kości w zakresie osteolizy, jak i w zakresie kości zdrowej uległa wzrostowi, co potwierdzono statystycznie.

Wyniki: Stwierdzono korzystny wpływ magnetostymulacji na procesy regeneracji kości w pzokw zęba oraz znaczne skrócenie czasu gojenia osteolizy.

H a s ł a: regeneracja struktury kostnej – magnetostymulacja w systemie JPS – obraz rentgenowski – przewlekłe zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zęba – radiografia cyfrowa Digora 2.1.

Powrót
do góry