Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 63-66

DAMIAN CZEPITA, MARIA ŻEJMO*, ARTUR MOJSA

 

WPŁYW NISKIEJ WAGI URODZENIOWEJ NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD REFRAKCJI U UCZNIÓW

Department of Ophthalmology, Pomeranian Medical University

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Head: Prof. Danuta Karczewicz M.D., D.M.Sc. Habil.

* Department of Microbiology and Immunology, Pomeranian Medical University

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Head: Prof. Stefania Giedrys-Kalemba M.D., D.M.Sc. Habil.

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie na dużej populacji, czy niska waga urodzeniowa wpływa na częstość występowania wad refrakcji u uczniów.

Materiał i metody: Przebadano 3663 uczniów (1738 chłopców i 1925 dziewczynek w wieku od 6 do 17 roku życia, średni wiek 11,1 lat, SD = 3,2). 254 badanych osób urodziło się z wagą 1500–2500 g (średnia waga 2184 g, SD = 271), 3409 osób po urodzeniu ważyło więcej niż 2500 g (średnia waga 3398 g, SD = 441). Wykonano skiaskopię po cykloplegii. Wyniki wad refrakcji wyrażono w formie ekwiwalentu sferycznego (SE). Przyjęto, że w krótkowzroczności SE < -0,5 D, a w nadwzroczności SE > +1,5 D. Anizometropię rozpoznawano, gdy różnica w refrakcji obu oczu była > 1,0 D. Rodzice badanych uczniów wypełnili ankietę dotyczącą wagi oraz terminu urodzenia dziecka. Analizę danych przeprowadzono testem χ2, przyjmując poziom istotności p < 0,05.

Wyniki: Zaobserwowano częstsze występowanie nadwzroczności u uczniów 6–7-letnich, którzy urodzili się z wagą > 2500 g (p < 0,05) – tabela 1. Stwierdzono również, że dzieci w wieku 10–11 lat, które po urodzeniu ważyły > 2500 g rzadziej mają różnowzroczność (p < 0,05) – tabela 2.

Wnioski: Niska waga urodzeniowa może wpływać na częstość występowania wad refrakcji u uczniów.

H a s ł a: niska waga urodzeniowa – wady refrakcji.

Powrót
do góry