Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 67-72

MONIKA MODRZEJEWSKA

 

RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW – PATOGENEZA I WYSTĘPOWANIE

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

Streszczenie

Wstęp: Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity – ROP) jest schorzeniem siatkówki występującym u dzieci urodzonych przedwcześnie. Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana. Od wielu lat w Polsce retinopatia wcześniaków stanowi główną przyczynę znacznego stopnia upośledzenia widzenia i ślepoty u dzieci. Postęp w medycynie neonatalnej jest przyczyną utrzymywania przy życiu coraz większej liczby wcześniaków ze skrajnie niską wagą urodzeniową. Ze względu na rozległość problemu inwalidztwa wzrokowego związanego z retinopatią wcześniaczą można stwierdzić, że schorzenie to jest problemem współczesnej okulistyki dziecięcej i przybliżenie go zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego jest bardzo istotne.

Wyniki: W pracy zawarto informacje dotyczące danych epidemiologicznych, etiologii i patogenezy schorzenia oraz wykonywania przesiewowych badań okulistycznych wcześniaków, które obowiązują w Polsce.

H a s ł a: retinopatia wcześniaków – epidemiologia – patogeneza – czynniki ryzyka.

Powrót
do góry