Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 73-78

MONIKA MODRZEJEWSKA

 

RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW – OBRAZ KLINICZNY. AKTUALNE POGLĄDY NA TEMAT PROFILAKTYKI I LECZENIA

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

Streszczenie

Wstęp: Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity – ROP) jest chorobą narządu wzroku, która przy współwystępowaniu czynników ryzyka może u niektórych dzieci prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia widzenia. W Polsce od wielu lat schorzenie to jest jedną z głównych przyczyn znacznego upośledzenia widzenia u dzieci. Stąd też poznanie przyczyn tej choroby, umiejętności jej rozpoznawania oraz sposobów leczenia mogą mieć istotne znaczenie w poprawie rokowania co do widzenia. Obecnie w przypadkach zaawansowania klinicznego zmian chorobowych w wyspecjalizowanych ośrodkach okulistycznych wykonywane są zabiegi koagulacji laserowej oraz kriopeksji. Zabiegi te przeprowadzane w ściśle określonym czasie przynoszą dobry efekt anatomicznego przyłożenia siatkówki oraz poprawę widzenia. Operacje najbardziej zaawansowanych zmian siatkówkowo-naczyniowych są rzadziej wykonywane ze względu na słaby efekt pooperacyjny. Rozpoznawanie zmian chorobowych w przebiegu ROP u wcześniaków we wczesnych miesiącach ich życia jest dość trudne technicznie, stąd też właściwa klasyfikacja zmian chorobowych powinna być wykonywana przez lekarzy okulistów specjalizujących się w tej dziedzinie. Istotna jest też rola lekarza neonatologa, który powinien informować rodziców wcześniaków o konieczności przestrzegania terminów badań okulistycznych. Powikłania ze strony narządu wzroku w przebiegu retinopatii mogą pojawić się u dzieci leczonych panfotokoagulacją laserową, krioterapią lub po operacjach chirurgicznych. Najczęściej występują wady refrakcji oraz zaburzenia ruchomości gałek ocznych. W takich przypadkach należy pamiętać o systematycznych badaniach okulistycznych w celu wczesnego rozpoznania i leczenia zaburzeń widzenia.

H a s ł a: retinopatia wcześniaków – klasyfikacja kliniczna zmian chorobowych – metody leczenia – profilaktyka.

Powrót
do góry