Menu boczne

Treść strony

Glikozylacja białek ostrej fazy u dzieci z zapaleniem migdałków podniebiennych i objawami alergii

MAGDALENA SOBIESKA, IWONA STEINER*, BEATA PUCHER*, MICHAŁ GRZEGOROWSKI*, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

 

GLIKOZYLACJA BIAŁEK OSTREJ FAZY U DZIECI Z ZAPALENIEM MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH I OBJAWAMI ALERGII

Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań

Kierownik: dr hab. n. med., prof. AM Włodzimierz Samborski

* Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Michał Grzegorowski

 

Streszczenie

Wstęp: Białka ostrej fazy można uznać za laboratoryjny wykładnik procesów zapalnych o różnej etiologii, ale pełnią one także liczne istotne role biologiczne. Jako że większość z nich to glikoproteiny, zmiany dotyczące ich bocznych łańcuchów cukrowcowych są dodatkowym sygnałem o zakłóceniach w sieci cytokinowej, zachodzących podczas zapalenia i mogą służyć jako wyznacznik stanów zapalnych o ostrym lub przewlekłym charakterze.

Materiał i metody: Badaniom poddano grupę 25 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, przyjętych na oddział laryngologiczny ze wskazań do tonsylektomii. Wszystkie dzieci poddano badaniom testami skórnymi (Stallergens). Piętnaścioro dzieci z całej grupy wykazało obecność reakcji alergicznych na pyłki, a u 10 nie ustalono alergenu mimo występowania objawów. Od wszystkich dzieci zabezpieczono próbkę krwi, pobraną do badań rutynowych i wykonano w surowicy oznaczenie stężeń białka C-reaktywnego, kwaśnej alfa1-glikoproteiny (AGP) i alfa1-antychymotrypsyny (ACT) z profilami glikozylacji. Stężenia białek badano metodą immunoelektroforezy rakietkowej, używając przeciwciał i roztworów standardowych firmy DakoCytomation (Dania). Profil glikozylacji badano metodą immunoelektroforezy krzyżowej powinowactwa według Bǿg-Hansena z ConA, jako ligandem.

Wyniki: Niższe stężenia AGP i ACT wykazano u dzieci uczulonych na pyłki. Profil glikozylacji obu białek był u tych dzieci przesunięty w kierunku większej reaktywności z ConA, podczas gdy u dzieci, u których nie ustalono alergenu, obraz glikozylacji był przewlekły. Podobny obraz opisano wcześniej u dzieci z alergią pokarmową.

Wnioski: Reakcje alergiczne mogą powodować zmiany w funkcjonowaniu sieci cytokinowej u dzieci, wpływając na status immunologiczny niezależnie od przewlekłego procesu zapalnego, jaki towarzyszy zapaleniu migdałków podniebiennych.

H a s ł a: profil glikozylacji − białka ostrej fazy − alergia − przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych.
Powrót
do góry