Menu boczne

Treść strony

Odwarstwienie siatkówki w oczach po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

DANUTA KARCZEWICZ, WOJCIECH LUBIŃSKI, KAROLINA PODBORĄCZYŃSKA-JODKO, EWA SPOZ

 

ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI W OCZACH PO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była ocena częstości i przyczyn występowania odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.

Materiał i metody: Od stycznia 2000 do kwietnia 2004 r. w Klinice Okulistycznej w Szczecinie hospitalizowano 105 osób (51 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku od 18. do 81. r.ż. z odwarstwieniem siatkówki w oczach pseudofakijnych. Operacja zaćmy u tych osób była wykonana metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki tylnokomorowej w 102 oczach i w 3 soczewki przedniokomorowej. Odwarstwienie siatkówki w oczach pseudofakijnych stanowiło 17,3% wszystkich odwarstwień siatkówki operowanych w tym czasie. Analizie poddano różne czynniki ryzyka przed-, śród- i pooperacyjne.

Wyniki: Najczęstszą przyczyną odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych była wysoka krótkowzroczność, którą stwierdzono u 16,2% osób oraz kapsulotomia tylna laserem YAG, po wykonaniu której odwarstwienie siatkówki wystąpiło w 7,6% oczu. U 58,9% chorych wykonano opierścienienie taśmą silikonową, u 27% wszczep segmentowy, a u 14,4% pacjentów przeprowadzono witrektomię. Przyłożenie siatkówki uzyskano w 88% operowanych oczu.

Wnioski: 1. Najczęstszą przyczyną odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji była wysoka krótkowzroczność i kapsulotomia tylna laserem YAG. 2. U pacjentów z odwarstwieniem siatkówki w oczach pseudofakijnych w wysokim procencie uzyskano przyłożenie siatkówki operowanych oczu. 3. Edukacja pacjentów z pseudofakią odnośnie objawów odwarstwienia siatkówki jest szczególnie ważna u osób z wysoką krótkowzrocznością, u których wykonano kapsulotomię tylną laserem YAG.

H a s ł a: odwarstwienie siatkówki – pseudofakia.
Powrót
do góry