Menu boczne

Treść strony

Pneumocystoza noworodków – aktualne wyzwanie w intensywnej terapii

AGNIESZKA KORDEK, LIDIA KOŁODZIEJCZYK*, BEATA PAWLUS, BEATA ŁONIEWSKA, WANDA KUŹNA-GRYGIEL*, JACEK RUDNICKI

 

PNEUMOCYSTOZA NOWORODKÓW – AKTUALNE WYZWANIE W INTENSYWNEJ TERAPII

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka

* Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel

 

Streszczenie

Pneumocystis jiroveci (P. jiroveci)jest czynnikiem etiologicznym pnemocystozowego zapalenia płuc (PZP) u pacjentów z niedoborami immunologicznymi. Wzrost zainteresowania klinicystów tym patogenem w ostatniej dekadzie związany jest ze zwiększeniem się liczby chorych z immunosupresją w następstwie AIDS, chemioterapii i transplantacji narządów. Niedojrzałe, ciężko chore noworodki w oddziałach intensywnej terapii są potencjalną grupą ryzyka narażoną na zarażenie P. jiroveci. Postęp badań w ostatnich latach, głównie dzięki udoskonaleniu metod biologii molekularnej, pozwolił na weryfikację przynależności systematycznej, a także przyczynił się do poznania nowych aspektów patofizjologii i patogenezy PZP.

Wykazano, że rodzaj Pneumocystis reprezentuje heterogenną grupę oportunistycznych grzybów odznaczających się wysoką specyficznością żywicielską, wśród której P. jiroveci jest gatunkiem specyficznym dla człowieka. W artykule przedstawiono charakterystykę objawów klinicznych PZP u noworodków, jak również przegląd aktualnie stosowanych metod diagnostycznych oraz metod leczenia PZP.

H a s ł a: Pneumocystis jiroveci – pneumocystozowe zapalenie płuc – noworodek.
Powrót
do góry