Menu boczne

Treść strony

Resorpcja cementu korzeniowego w pomiarach wskaźników resorpcji

ELIZA GÓRNIAK

 

RESORPCJA CEMENTU KORZENIOWEGO W POMIARACH WSKAŹNIKÓW RESORPCJI

Katedra i Zakład Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Syryńska

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było określenie wpływu leczenia ortodontycznego aparatami stałymi cienkołukowymi na twarde tkanki zębów.

Materiał i metody: Oceniono wpływ sił mechanicznych aparatu stałego cienkołukowego na zachowanie cementu korzeniowego podczas i po leczeniu ortodontycznym oraz obraz mikroskopowy cementu korzeniowego po usunięciu zębów z resorpcją.

Wyniki: Spośród zbadanych 35 pacjentów w kierunku resorpcji wierzchołkowej na podstawie zdjęć pantomograficznych utratę długości korzeni zębów zanotowano u 30 pacjentów (85,7%) poddanych terapii ortodontycznej. Najczęściej resorpcję wierzchołkową odnotowano w siekaczach przyśrodkowych szczęki (84,3%), a następnie w siekaczach przyśrodkowych żuchwy (61,4%).

Wnioski: Na podstawie wyników z części badań przedstawionej w dokumentacji fotograficznej z mikroskopu optycznego wykazano, że cement korzeniowy wykazał różne reakcje na działające siły zgryzu urazowego. Obserwowano resorpcyjne ubytki sięgające do granicy z zębiną.

H a s ł a: resorpcja korzeni – leczenie ortodontyczne.
Powrót
do góry