Menu boczne

Treść strony

Stomatologia geriatryczna – potrzeby, problemy i oczekiwania stomatologiczne pensjonariuszy domów pomocy społecznej

BARBARA STAWSKA

 

STOMATOLOGIA GERIATRYCZNA – POTRZEBY, PROBLEMY I OCZEKIWANIA STOMATOLOGICZNE PENSJONARIUSZY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej

Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med., prof. PAM Bogumiła Frączak

 

Streszczenie

Wstęp: Celem niniejszej pracy było zbadanie stanu układu stomatognatycznego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz stanu użytkowanych uzupełnień protetycznych. Zamiarem autora było określenie głównych problemów, oczekiwań i potrzeb stomatologicznych pensjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów protetycznych. Ważnym aspektem tego oglądu była ocena stanu psychospołecznego.

Materiał i metody: Badaniem objęto 135 mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. W tej grupie obserwowano niezadowalający stan układu stomatognatycznego, problemy higieniczne, zły stan użytkowanych uzupełnień oraz kłopoty z ich użytkowaniem. Potrzeby protetyczne stwierdzono u prawie wszystkich zbadanych.

Wyniki: Oczekiwań stomatologicznych nie można zaspokoić bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia. Istnieje związek pomiędzy zadowoleniem z życia i występowaniem oraz zakresem potrzeb protetycznych, stanem użytkowanych uzupełnień, a także problemami podczas ich użytkowania. Pozytywny bilans życiowy odgrywa znamienną rolę w ocenie dotychczasowego leczenia stomatologicznego.

Wniosek: Na podstawie przeprowadzonych badań i ankiet stwierdzono zły stan psychospołeczny większości pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

H a s ł a: stomatologia geriatryczna – Dom Pomocy Społecznej – stan psychospołeczny.
Powrót
do góry