Menu boczne

Treść strony

Torbiele jajnika u noworodków w aspekcie diagnostyki płodowej i późniejszej

ELŻBIETA GAWRYCH, IRENA MAZURKIEWICZ, ARTUR KWAS, JERZY WĘGRZYNOWSKI*

 

TORBIELE JAJNIKA U NOWORODKÓW W ASPEKCIE DIAGNOSTYKI PŁODOWEJ I PÓŹNIEJSZEJ

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Latawiec-Mazurkiewicz

* Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 72-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska

 

Streszczenie

Wstęp: Z chwilą wprowadzenia perinatalnych badań ultrasonograficznych pojawił się problem rozpoznawania torbieli jajnika u płodu oraz postępowania leczniczego w okresie ciąży, a zwłaszcza w okresie noworodkowo-niemowlęcym. Większość tak rozpoznanych torbieli prostych zanika w okresie niemowlęcym; zdaniem większości autorów wskazanie do operacji stanowią torbiele o średnicy przekraczającej 5 cm oraz torbiele złożone i powikłane.

Cel: Ocena diagnostyki i postępowania w torbielach jajnika rozpoznanych prenatalnie i w pierwszych miesiącach życia na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Materiał i metody: Retrospektywnej analizie poddano dokumentację kliniczną 11 noworodków/niemowląt, w tym 5 z perinatalnym rozpoznaniem torbieli leczonych w latach 1998–2004. Zwrócono szczególną uwagę na moment/przyczyny postawienia wskazań do leczenia operacyjnego w kontekście ewentualnych powikłań i związanego z nimi ryzyka utraty jajnika.

Wyniki: Wskazaniem do operacji u 10 noworodków/niemowląt (1 torbiel o średnicy 1,86 cm, prowadzona zachowawczo, zanikła w 5. miesiącu życia) stanowiły torbiele proste o średnicy ≥ 4 cm bądź mniejsze – ruchome, mające ultrasonograficzne cechy torbieli złożonej oraz skręcone (5 przypadków). Średnica torbieli rozpoznanych perinatalnie wahała się od 2,5 cm do 7 cm; jedna z nich okazała się torbielą czekoladową (cystis picea). Jajnik udało się zachować u 8 operowanych noworodków/niemowląt.

Wnioski: Podkreślono konieczność wczesnego monitorowania ultrasonograficznego noworodków z perinatalnym rozpoznaniem torbieli jajnika oraz rozważenie wczesnej interwencji chirurgicznej torbieli osiągających średnicę 4 cm, ze względu na ryzyko skrętu (w przedstawionym materiale dotyczyło to 50% przypadków).

H a s ł a: torbiel jajnika u noworodka/niemowlęcia – torbiel czekoladowa – diagnostyka płodowa – leczenie.
Powrót
do góry