Menu boczne

Treść strony

Zastosowanie technik ultrasonograficznych w diagnostyce retinopatii wcześniaczej

MONIKA MODRZEJEWSKA

 

ZASTOSOWANIE TECHNIK ULTRASONOGRAFICZNYCH W DIAGNOSTYCE RETINOPATII WCZEŚNIACZEJ

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

Streszczenie

Wstęp: Techniki ultrasonograficzne są powszechnie używanymi metodami obrazowania struktur wielu tkanek i narządów, w tym gałki ocznej i oczodołu. Metody te są nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjenta i powtarzalne w krótkim czasie w porównaniu do innych technik radiologicznych. W okulistyce dziecięcej ultrasonografia w czasie rzeczywistym odgrywa istotną rolę jako badanie pomocnicze w diagnozowaniu schorzeń siatkówki, błony naczyniowej i oczodołu.

Celem pracy było przedstawienie użycia wybranych technik ultrasonograficznych w okulistyce dziecięcej, głównie w retinopatii wcześniaczej.

Metody: Wśród technik wykorzystujących fale ultradźwiękowe w okulistyce dziecięcej najszersze zastosowanie znajdują: ultrasonografia w projekcji B i A oraz ultrasonografia dopplerowska. Metody ultrasonograficzne, ze względu na uzyskiwaną rozdzielczość obrazu niespotykaną w innych technikach radiologicznych, mają duże znaczenie w monitorowaniu dynamiki zmian chorobowych w przebiegu retinopatii wcześniaczej. Inne badania radiologiczne, takie jak tomografia magnetycznego rezonansu, tomografia komputerowa oraz angiografia subtrakcyjna, nie pozwalają na szczegółowe obrazowanie przyłożenia siatkówki ani też ocenę szklistkowo-siatkówkowych zmian proliferacyjnych.

Wnioski: W kolejnych stadiach retinopatii wcześniaczej ultrasonografia, jako badanie dodatkowe, pozwala na archiwizację zmian chorobowych, a w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych umożliwia potwierdzenie właściwego rozpoznania. Ze względu na zalety tego badania, jakim są dostępność, łatwość wykonania oraz bezpieczeństwo stosowania, ultrasonografia w projekcji B pozostaje nadal pierwszym w kolejności badaniem diagnostycznym w okulistyce dziecięcej.

H a s ł a: retinopatia wcześniaków – ultrasonografia w projekcji A i B – ultrasonografia dopplerowska – stosowanie metod ultradźwiękowych w okulistyce dziecięcej.
Powrót
do góry