Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3

Spis treści

 1. Monika Rać, Michał Rać
  Molekularne podstawy chorób prionowych
 2. Iwona Poziomkowska-Gęsicka
  Reaktywność oskrzeli na zastosowany wziewnie salbutamol w odniesieniu do polimorfizmu genu kodującego receptor β2-adrenergiczny
 3. Barbara Dołęgowska, Wojciech Błogowski, Dariusz Chlubek
  Wpływ glukozy na zmiany odporności hemolitycznej erytrocytów – badania in vitro
 4. Agnieszka Kempińska
  Fenotypy termiczne bliźniąt monozygotycznych – próba oceny ich zróżnicowania
 5. Magdalena Jaborowska
  Badania nad ograniczeniem liczebności pasożytniczych geohelmintów za pomocą saprotroficznych grzybów glebowych i ich wydzielin
 6. Tomasz Janus
  Diagnostyka i opiniowanie wyników w sądowo-toksykologicznej analizie amfetamin
 7. Małgorzata Mokrzycka, Andrzej Pawlik, Maria Kałdońska, Barbara Millo
  Ocena czynności wątroby u dzieci z ostrą białaczką limfiblastyczną w czasie remisji
 8. Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski
  Zależność między Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową a oceną reaktywności posturalnej na podstawie 7 prowokowanych reakcji ułożeniowych według Vojty przeprowadzonej w pierwszym okresie życia dziecka
 9. Anita Huryń, Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz
  Zastosowanie fototerapii w dermatologii
 10. Renata Guzicka-Kazimierczak
  Chłoniaki nieziarnicze z pierwotną lokalizacją w żołądku – analiza kliniczna i czynniki rokownicze
 11. Leszek M. Sagan, Ireneusz Kojder, Łukasz Madany, Maria Giżewska
  Metoda endoskopowego umieszczania drenu komorowego zastawki – technika i zastosowanie
 12. Danuta Mikulska, Romuald Maleszka, Mirosław Parafiniuk
  Próba zastosowania termografii jako metody diagnostycznej w dermatologii na podstawie badań prowadzonych w latach 2001–2005
 13. Elżbieta Kuncewicz, Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski
  Zespół mięśnia gruszkowatego
 14. Joanna Ziółkowska
  Stan zdrowia jamy ustnej i potrzeb leczniczych chorych na cukrzycę
 15. Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Jerzy P. Szumiłowicz
  Ocena w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) ściany bruzdy zęba opracowanej metodą abrazyjną i wiertłem diamentowym
 16. Eliza Górniak
  Fluorescencja szkliwa przed i po wytrawieniu szkliwa w badaniach in vivo i in vitro
 17. Małgorzata Tomasik
  Analiza czynników etiologicznych ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
 18. Andrzej Kierzek
  Podyplomowe szkolenia Alfreda Marcina Sokołowskiego (1849–1924) w Wiedniu i Heidelbergu
 19. Monika Tyszkiewicz-Bandur, Maria J. Siemińska
  Dynamika nadziei w chorobie nowotworowej – przegląd badań
 20. Józef Lipiec
  Nadzieja – cele, szanse, granice
Powrót
do góry