Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 71-76

ANITA HURYŃ, STANISŁAWA BIELECKA-GRZELA, ADAM KLIMOWICZ

 

APPLICATION OF PHOTOTHERAPY IN DERMATOLOGY

Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej

Katedry Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Adam Klimowicz

 

Summary

Phototherapy is nowadays one of the main methods used in dermatology. It can be used alone or in combination with oral and/or topical treatment. The action of ultraviolet radiation is exploited for the treatment of many diseases.

This paper presents the application of various phototherapy methods, their side-effects and ways of preventing them.

K e y w o r d s: UV radiation – irradiation methods – indications to phototherapy – prevention of side-effects.
Powrót
do góry