Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 115-117

MAGDALENA SROCZYK-JASZCZYŃSKA, JERZY P. SZUMIŁOWICZ

 

OCENA W SKANINGOWYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM (SEM) ŚCIANY BRUZDY ZĘBA OPRACOWANEJ METODĄ ABRAZYJNĄ I WIERTŁEM DIAMENTOWYM

Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko

 

Streszczenie

Wstęp: Bruzdy, zwłaszcza o budowie długiej i wąskiej, w celu zwiększenia skuteczności lakowania wymagają opracowania, którego celem jest oczyszczenie wnętrza oraz spreparowanie ich ściany.

Celem pracy jest porównanie obrazów w skaningowym mikroskopie elektronowym ściany bruzd opracowanej metodą abrazyjną oraz opracowanej wiertłem diamentowym założonym na wiertarkę turbinową.

Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły zęby trzonowe ludzkie usunięte z przyczyn chirurgicznych. Badane zęby podzielono na dwie grupy. W grupie I bruzdę centralną opracowano metodą abrazji powietrznej, a w grupie II bruzdy zębów opracowano wiertłem diamentowym.

Wyniki: Mikroretencje w szkliwie powstają zarówno po opracowaniu wiertłem, jak i sprężonym ścierniwem (Al2O3). Powoduje to zwiększenie powierzchni przylegania materiału. Struktura powierzchni szkliwa jest odmienna, w zależności od użytej metody opracowania.

H a s ł a: abrazja powietrzna – mikropreparator MSP – wiertło diamentowe – skaningowy mikroskop elektronowy.
Powrót
do góry