Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 47-59

TOMASZ JANUS

 

DIAGNOSTYKA I OPINIOWANIE WYNIKÓW W SĄDOWO-TOKSYKOLOGICZNEJ ANALIZIE AMFETAMIN

Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk

 

Streszczenie

Wstęp: Amfetamina oraz jej analogi należą do licznej grupy związków o działaniu psychoaktywnym. Ze względu na rosnącą problematykę zatruć tymi związkami podjęto próbę wyznaczenia nowych diagnostycznych procedur laboratoryjnych w toksykologicznej analizie sądowej amfetamin.

Materiał i metody: W badaniach nad charakterem tła biologicznego wykorzystano materiał biologiczny ośmiu osób, pobrany w czasie sekcji zwłok w celu przeprowadzenia rutynowych badań toksykologicznych. Po wykluczeniu obecności ksenobiotyków w procesie eksperckim, materiał dzielono i zabezpieczano w szczelnych pojemnikach, następnie analizowano po określonym okresie przechowywania: 0, 30 i 90 dni. Badanym materiałem były: krew, mocz, wątroba, mózg, nerka. Przebadano łącznie 96 próbek.

Materiał biologiczny analizowano z użyciem chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz za pomocą spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Wnioski: 1. Opracowana metoda analityczna techniką GC-FID pozwala na weryfikację dodatnich wyników analizy wstępnej na obecność amfetaminy oraz metamfetaminy w moczu. 2. Tło biologiczne to w głównej mierze mieszanina niskocząsteczkowych związków organicznych o budowie alifatycznej, co stanowi istotną przyczynę problemów analitycznych i opiniodawczych w analizie amfetamin; jego wpływ wzrasta proporcjonalnie w miarę upływu czasu, w jakim materiał biologiczny ulega samoistnemu rozkładowi, a notowana reaktywność krzyżowa dotyczy zarówno metod immunologicznych, jak również chromatograficznych (HPLC-DAD). 3. Metoda 1H NMR może być stosowana jako metoda konfirmacyjna na obecność amfetamin w materiale biologicznym dla potwierdzenia dodatnich wyników uzyskanych metodami immunoenzymatycznymi w analizie toksykologiczno-sądowej.

H a s ł a: amfetaminy – toksykologia sądowa – tło biologiczne – NMR.
Powrót
do góry