Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 67-70

EWA GAJEWSKA, MAGDALENA SOBIESKA, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

 

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MONACHIJSKĄ FUNKCJONALNĄ DIAGNOSTYKĄ ROZWOJOWĄ A OCENĄ REAKTYWNOŚCI POSTURALNEJ NA PODSTAWIE 7 PROWOKOWANYCH REAKCJI UŁOŻENIOWYCH WEDŁUG VOJTY PRZEPROWADZONEJ W PIERWSZYM OKRESIE ŻYCIA

Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 137/145, 61-545 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

Streszczenie

Wstęp: W pracy przedstawiono dwie metody diagnostyczne, którym poddano 57 dzieci w pierwszych trzech miesiącach życia.

Materiał i metody: Dokonano porównania diagnostyki 7 reakcji ułożeniowych wg Vojty, klasyfikując zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej, ze spontanicznym zachowaniem się dziecka wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obie porównywane metody rozpoznawania wczesnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego są czułe, a duża zgodność wyników wskazuje, że mogą być używane naprzemiennie.

H a s ł a: centralny układ nerwowy – diagnostyka Vojty – diagnostyka spontanicznego zachowania się.
Powrót
do góry