Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 99-101

ELŻBIETA KUNCEWICZ, EWA GAJEWSKA, MAGDALENA SOBIESKA, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

 

ZESPÓŁ MIĘŚNIA GRUSZKOWATEGO

Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań

Kierownik prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

Streszczenie

Rwa kulszowa charakteryzuje się promieniującym bólem od okolicy krzyżowo-lędźwiowej do pośladków i dalej do kończyny dolnej. Wśród przyczyn ischialgii zwykle wymienia się zmiany degeneracyjne kręgosłupa oraz uszkodzenia krążków międzykręgowych. Wtórna objawowa rwa kulszowa może być spowodowana przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa, gruźlicą kręgów, guzami znajdującymi się w kanale kręgowym czy zakleszczeniem nerwu kulszowego w mięśniu gruszkowatym. Zespół mięśnia gruszkowatego wywołany jest pierwotnie urazem podczas upadku, jednak są możliwe inne przyczyny, jak ropne zapalenie mięśni, dystonia mięśniowa zniekształcająca czy zwłóknienie spowodowane głębokimi iniekcjami. Do przyczyn wtórnych zalicza się podrażnienie stawu krzyżowo-biodrowego oraz zgrubienie przy wcięciu kulszowym. W praktyce ogólnej zwykle spotyka się tak zwany pourazowy zespół mięśnia gruszkowatego. Właściwe leczenie należy poprzedzić dokładnym ustaleniem przyczyny objawów.

H a s ł a: mięsień gruszkowaty – ischalgia – leczenie.
Powrót
do góry