Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 1

Spis treści

Dariusz Chlubek, Zygmunt Machoy

Przedmowa

 1. Niloufer J. Chinoy
  Wprowadzenie do XII Sympozjum Fluorowego w Szczecinie
 2. Ewa Dąbrowska, Maria Balunowska, Rafał Letko
  Badania histoenzymatyczne wątroby i ślinianki podżuchwowej szczurów eksponowanych na fluorek sodu w wodzie do picia
 3. Igor Dzidziul, Izabela Gutowska, Iwona Noceń, Dariusz Chlubek
  Porównanie zawartości fluorków w powierzchniowych warstwach szkliwa zębów mlecznych i stałych – badania in vitro
 4. Magdalena Gąssowska, Barbara Dołęgowska, Dariusz Chlubek
  Wpływ jonów fluorkowych na aktywność wymieniacza sodowo-protonowego płytek krwi – doniesienie wstępne
 5. Katarzyna Grocholewicz, Iwona Noceń, Izabela Gutowska
  Wpływ nawyków higieniczno-zdrowotnych na zawartość wybranych jonów w ślinie kobiet po menopauzie
 6. Katarzyna Grocholewicz, Elżbieta Weyna, Izabela Gutowska, Iwona Noceń
  Skład mineralny szkliwa zębów a głębokość biopsji i stan uzębienia kobiet w wieku pomenopauzalnym
 7. Ewa Grucka-Mamczar, Dariusz Chlubek, Ewa Birkner, Jolanta Zalejska-Fiolka, Iwona Błaszczyk, Sławomir Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta
  Wpływ kofeiny i fluorku sodu na stężenie fluorków w surowicy krwi i ich zawartość w zębach i kościach szczurów
 8. Maria Jezierska-Madziar, Piotr Pińskwar, Janusz Golski
  Kumulacja fluoru w matach glonów nitkowatych (Chlorophyta) z ekosystemu wodnego o podwyższonej koncentracji fluorków
 9. Urszula Kaczmarek, Beata Pregiel, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, Iwona Grzesiak, Katarzyna Fita
  Poziom fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów pastami fluorkowymi z i bez płukania wodą
 10. Dariusz Kłódka, Helena Zakrzewska
  Wykorzystanie sorpcyjnych właściwości kości do obniżenia ponadoptymalnych stężeń fluorków w wodzie
 11. Piotr Kosior, Urszula Kaczmarek
  Długoterminowe uwalnianie jonów fluorkowych z wybranych cementów szkło-jonomerowych – badania in vitro
 12. Piotr Kosior, Urszula Kaczmarek
  Krótkoterminowe uwalnianie jonów fluorkowych z laku szczelinowego Conseal F do różnych środowisk – badania in vitro
 13. Anna Lubkowska, Dariusz Chlubek, Anna Machoy-Mokrzyńska
  Wpływ naprzemiennego podawania chlorku glinu i fluorku sodu w wodzie pitnej na stężenie fluorków w surowicy i ich kumulację w kościach szczurów
 14. Anna Machoy-Mokrzyńska, Zygmunt Machoy
  Aktualne kierunki badań nad fluorem
 15. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Maria Borysewicz-Lewicka, Karol Jóźwiak
  Badania zawartości fluorków w próbkach naddziąsłowego kamienia nazębnego metodą mikroanalizy rentgenowskiej
 16. Sylwia Piotrowska, Zygmunt Machoy, Dariusz Chlubek
  Porównanie zawartości wapnia, magnezu, fluorków i fosforu w porożach i kościach czaszek saren (Capreolus capreolus) w zależności od wieku
 17. Wiesław Salicki, Elżbieta Kalisińska
  Stężenia fluoru i wapnia w kościach grzywacza z okolic Szczecina w latach 2002–2004
 18. Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Grucka-Mamczar, Rafał Stojko, Ewa Birkner, Jolanta Zalejska-Fiolka
  Wpływ fluorku sodu i kofeiny na stężenie wapnia, fosforu i magnezu w surowicy krwi szczurów
 19. Anna Szyperska, Zygmunt Machoy, Bogusław Machaliński
  Oddziaływanie kompleksów glinowo-fluorkowych (AlFx) na związki wysokoenergetyczne (ADP, ATP) oceniane przy zastosowaniu modelowania molekularnego
 20. Helena Zakrzewska, Jan Udała
  Wpływ fluorku sodu na zawartość ATP w nasieniu tryka w badaniach in vitro
Powrót
do góry