Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 1, 37-40

EWA GRUCKA-MAMCZAR, DARIUSZ CHLUBEK*, EWA BIRKNER, JOLANTA ZALEJSKA-FIOLKA, IWONA BŁASZCZYK, SŁAWOMIR KASPERCZYK, BARBARA STAWIARSKA-PIĘTA**

 

THE EFFECT OF CAFFEINE AND SODIUM FLUORIDE ON FLUORIDE CONCENTRATION IN SERUM AND ITS CONTENT IN TEETH AND BONES OF RATS

Zakład Biochemii Ogólnej, Katedra Biochemii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner

* Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

** Katedra i Zakład Patologii, Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Szaflarska-Stojko

 

Summary

Purpose: The aim of this work was to determine the effect of sodium fluoride at a dose of 4.9 mg/kg b.w./24 h and caffeine at a dose of 3 mg/kg b.w./24 h on the concentration of fluoride in serum and its content in teeth and bones of rats.

Material and methods: The study was done in 18 male Sprague–Dawley rats.

Conclusions: A negative effect of caffeine administered concurrently with sodium fluoride on teeth and bones of rats was demonstrated as reflected by a tendency to increased content of fluoride in bones and decreased content in teeth.

K e y w o r d s: fluoride – caffeine – serum – teeth – bones – rats.
Powrót
do góry