Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 1, 41-43

MARIA JEZIERSKA-MADZIAR, PIOTR PIŃSKWAR*, JANUSZ GOLSKI

 

ACCUMULATION OF FLUORINE BY FILIFORM ALGAE (CHLOROPHYTA) AGGLOMERATIONS IN AN AQUEOUS ECOSYSTEM WITH INCREASED FLUORIDE CONTENT

Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej w Poznaniu

ul. Woj. Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. Antoni Przybył

* Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

ul. Bukowska 19, 50-809 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kędziora

 

Summary

Purpose: Studies were carried out in 1995–2005 in the Warta oxbow lake at Luboń on the accumulation of fluorine by abiotic and biotic elements of this water ecosystem.

Material: The reservoir had been polluted for several decades with fluorine compounds as by-products from a plant producing phosphate fertilizers. We present the results on the accumulation of fluorine by filiform algae (Chlorophyta) agglomerations. Fluorine content ranged on the average from 433 to 608 mgF/kg dry mass.

Result: Studies carried out so far demonstrate that the greatest amount of fluorine accumulated in phytoplankton.

K e y w o r d s: Warta oxbow lake – filiform alge (Chlorophyta) – fluorine accumulation.
Powrót
do góry