Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 37-40

EWA GRUCKA-MAMCZAR, DARIUSZ CHLUBEK*, EWA BIRKNER, JOLANTA ZALEJSKA-FIOLKA, IWONA BŁASZCZYK, SŁAWOMIR KASPERCZYK, BARBARA STAWIARSKA-PIĘTA**

 

WPŁYW KOFEINY I FLUORKU SODU NA STĘŻENIE FLUORKÓW W SUROWICY KRWI I ICH ZAWARTOŚĆ W ZĘBACH I KOŚCIACH SZCZURÓW

Zakład Biochemii Ogólnej, Katedra Biochemii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner

* Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

** Katedra i Zakład Patologii, Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Szaflarska-Stojko

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie wpływu fluorku sodu w dawce 4,9 mg/kg m.c./dobę i kofeiny w dawce 3 mg/kg m.c./dobę na stężenie fluorków w surowicy krwi i ich zawartość w zębach i kościach szczurów.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 18 samcach rasy Sprague–Dawley.

Wnioski: Wykazano niekorzystny wpływ kofeiny podawanej łącznie z fluorkiem sodu na kości i zęby badanych zwierząt, wyrażający się tendencją do nasilania kumulacji fluorków w kościach i zmniejszania ich zawartości w zębach.

H a s ł a: fluorki – kofeina – surowica – zęby – kości – szczury.

Powrót
do góry