Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 45-49

URSZULA KACZMAREK, BEATA PREGIEL, ALINA WRZYSZCZ-KOWALCZYK, IWONA GRZESIAK, KATARZYNA FITA

 

POZIOM FLUORU W ŚLINIE PO SZCZOTKOWANIU ZĘBÓW PASTAMI FLUORKOWYMI Z I BEZ PŁUKANIA WODĄ

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było porównanie stężenia fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów pastami fluorkowymi z płukaniem i bez płukania jamy ustnej wodą.

Materiał i metody: Oceniono poziom fluoru w supernatancie niestymulowanej śliny mieszanej po szczotkowaniu zębów pastami Elmex (aminofluorek, 0,125% F) i Meridol (aminofluorek, fluorek cyny(II), 0,14% F) z płukaniem i bez płukania jamy ustnej wodą. Stężenie fluoru oznaczano za pomocą jonowoselektywnej elektrody (Orion 96 09BN) połączonej z mikrokomputerem CPI-551. Badaniem objęto 120 osób, u których próbki śliny pobierano trzykrotnie (przed oraz po upływie 15 i 30 minut od szczotkowania zębów daną pastą z następowym płukaniem jamy ustnej wodą lub bez płukania.

Wyniki: Wykazano istotny statystycznie związek między poziomem fluoru w ślinie a upływem czasu od szczotkowania zębów oraz płukaniem jamy ustnej. Szczotkowanie zębów z płukaniem obydwiema pastami powodowało podobne wzrosty/spadki poziomu fluoru w ślinie w poszczególnych pomiarach. Natomiast użycie pasty bez płukania, w odniesieniu do płukania jamy ustnej wodą, powodowało w przypadku pasty Elmex około dwukrotny, a w przypadku pasty Meridol około trzykrotny wzrost stężenia fluoru w ślinie. Po upływie 30 minut od szczotkowania stężenie fluoru w ślinie przewyższało poziom stężenia wyjściowego.

Wniosek: Istotnie wyższe poziomy fluoru w ślinie występują po szczotkowaniu zębów pastą fluorkową bez płukania jamy ustnej wodą.

H a s ł a: fluorkowe pasty do zębów – szczotkowanie zębów – fluorki – ślina.
Powrót
do góry