Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 73-77

ANNA MACHOY-MOKRZYŃSKA, ZYGMUNT MACHOY*

 

AKTUALNE KIERUNKI BADAŃ NAD FLUOREM

Katedra Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

* Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

 

Streszczenie

Wstęp: W pracy przedstawiono aktualne kierunki badań nad fluorem, z podkreśleniem wyników uzyskanych w Szczecinie i w Polsce na tle osiągnięć światowych. Cytowano kolejno wybrane publikacje na temat obecności związków fluoru w środowisku przyrodniczym, dróg wnikania do organizmów żywych i metod analitycznych, pozwalających na ilościowe oznaczanie zawartości fluoru w powietrzu, wodzie, glebie i żywności.

Znaczący jest udział polskich badaczy w ocenie roli i zachowania się fluorków w płynach ustrojowych, tkankach miękkich i twardych, co ma bezpośredni związek z możliwością ich kumulacji i eliminacji. Do chwili obecnej nie podjęto w Polsce kompleksowych badań związanych z działaniem mutagennym fluoru, jego potencjalnym związkiem z nowotworami kości, z występowaniem zespołu Downa czy innych zaburzeń na tle genetycznym. Na podkreślenie zasługują doniesienia naukowe dotyczące mechanizmów działania związków fluoru na poziomie komórkowym i subkomórkowym.

Wnioski: Zasygnalizowano dwa osiągnięcia ostatnich lat związane z problematyką fluorową. Jednym z nich jest wykorzystanie w stomatologii analizy chemicznej do oceny przebudowy mineralnej zębów w ciągu życia osobniczego. Drugim – z zakresu medycyny – możliwość zastosowania modelowania molekularnego do wyjaśnienia mechanizmu wpływu kompleksów glinowo-fluorkowych (AlFx) na przekazywanie fałszywych informacji w biosyntezie białka, co może mieć związek np. z etiologią choroby Alzheimera.

H a s ł a: fluorki – stomatologia – modelowanie molekularne.
Powrót
do góry