Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 79-82

TAMARA PAWLACZYK-KAMIEŃSKA, MARIA BORYSEWICZ-LEWICKA, KAROL JÓŹWIAK*

 

BADANIA ZAWARTOŚCI FLUORKÓW W PRÓBKACH NADDZIĄSŁOWEGO KAMIENIA NAZĘBNEGO METODĄ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ

Klinika Stomatologii Dziecięcej, Katedra Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

ul. Bukowska 7, 60-812 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

* Laboratorie de Mécanique IUT “A” Université Lille

Boulevard Paul Langevin, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq cédex, Francja

Director: Prof. Isam Shahrouv

 

Streszczenie

Wstęp: Nieliczne doniesienia dotyczące składu złogu mówią ogólnie o mniejszym stopniu zmineralizowania u osób w wieku rozwojowym. Skąpa liczba doniesień dotyczących powstawania kamienia nazębnego u dzieci była podstawą do podjęcia badań zmierzających do wyjaśnienia pewnych uwarunkowań tego procesu.

Celem pracy była ocena występowania fluoru w naddziąsłowym kamieniu nazębnym pobranym od 12-letnich dzieci zamieszkujących środowisko wielkomiejskie.

Wyniki: Wyniki badań przeprowadzonych metodą mikroanalizy rentgenowskiej wykazały w kamieniu nazębnym obecność: węgla, tlenu, wapnia, fosforu, sodu, magnezu, potasu, siarki, chloru, krzemu oraz fluoru. Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej przeprowadzonej w 10 losowo wybranych punktach różniły się znacznie, zarówno co do liczby wykrytych pierwiastków jak i ich stężenia. Tylko w jednej (3,6%) próbce stwierdzono obecność fluoru. Jego stężenie było wysokie i wynosiło 10,27% wag. ± 1,27.

Skład chemiczny kamienia nazębnego tworzącego się u dzieci jest osobniczo zróżnicowany, a fluor nie jest stałym składnikiem tego złogu.

H a s ł a: EDS – SEM – dzieci.
Powrót
do góry