Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 83-87

SYLWIA PIOTROWSKA, ZYGMUNT MACHOY, DARIUSZ CHLUBEK

 

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WAPNIA, MAGNEZU, FLUORKÓW I FOSFORU W POROŻACH I KOŚCIACH CZASZEK SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS) W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

 

Streszczenie

Wstęp: Celem niniejszej pracy było porównanie zawartości wapnia, magnezu, fluorków i fosforu w porożach i kościach czaszek saren w zależności od ich wieku i miejsca bytowania.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 22 próbkach, pochodzących z dwóch nadleśnictw Pomorza Zachodniego. Materiał podzielono ponadto na 2 grupy ze względu na wiek: młode (1–2 lata) i stare (4–8 lat). Wapń i magnez oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, fosfor metodą spektrofotometryczną, a fluorki za pomocą elektrody jonoselektywnej.

Wnioski: Analiza statystyczna wyników wykazała różnice w zawartości poszczególnych pierwiastków zależne od wieku zwierzęcia a także stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Przedstawiono korelacje między analizowanymi pierwiastkami w kościach czaszek i porożach.

H a s ł a: sarna – mineralizacja – poroża – kości czaszki – fizjologiczna osteoporoza – biomonitoring środowiska.
Powrót
do góry