Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 9-15

EWA DĄBROWSKA, MARIA BALUNOWSKA, RAFAŁ LETKO

 

BADANIA HISTOENZYMATYCZNE WĄTROBY I ŚLINIANKI PODŻUCHWOWEJ SZCZURÓW EKSPONOWANYCH NA FLUOREK SODU W WODZIE DO PICIA

Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki Akademii Medycznej w Białymstoku

ul. Akademicka 3, 15-089 Białystok

Kierownik: dr n. med. Ewa Dąbrowska

 

Streszczenie

Wstęp: Powszechne stosowanie związków fluoru w stomatologii, ekspozycje przemysłowe i cywilizacyjne, mogą być przyczyną powstawania niekorzystnych skutków nadmiernego narażenia na fluor. Efekty działania jonu fluorkowego są zależne od dawki i czasu ekspozycji. Mogą one być pozytywne, np. w profilaktyce próchnicy lub szkodliwe, w przypadku przekroczenia optymalnej dawki profilaktycznej lub terapeutycznej. W literaturze można odnaleźć liczne publikacje na temat wpływu jonów fluoru na aktywność bardzo wielu enzymów i pośrednio – na metabolizm komórkowy.

Materiał i metody: W pracy przedstawiono wyniki badań histoenzymatycznych wątroby i ślinianki podżuchwowej młodych szczurów narażonych na NaF podawany w wodzie pitnej. Oceniano nasilenie odczynów na dehydrogenazę mleczanową, dehydrogenazę bursztynianową, fosfatazę kwaśną i zasadową.

Wyniki: Na podstawie badań zauważono osłabienie odczynu na dehydrogenazę bursztynianową w śliniance podżuchwowej, osłabienie odczynu na dehydrogenazę mleczanową w komórkach wątroby oraz zwiększenie odczynu na fosfatazę kwaśną w wątrobie szczurów, przy narażeniu na stężenie 32,0 mg NaF/dm3 w wodzie do picia.

H a s ł a: fluorek sodu – badania histoenzymatyczne – wątroba – ślinianka podżuchwowa – szczury.
Powrót
do góry