Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 97-101

BARBARA STAWIARSKA-PIĘTA, EWA GRUCKA-MAMCZAR*, RAFAŁ STOJKO**, EWA BIRKNER*, JOLANTA ZALEJSKA-FIOLKA*

 

WPŁYW FLUORKU SODU I KOFEINY NA STĘŻENIE WAPNIA, FOSFORU I MAGNEZU W SUROWICY KRWI SZCZURÓW

Katedra i Zakład Patologii Śląskiej Akademii Medycznej

ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Szaflarska-Stojko

* Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Śląskiej Akademii Medycznej

ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner

** Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Kierownik: dr hab. n. med., prof. ŚAM Andrzej Witek

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie wpływu fluorku sodu i kofeiny na stężenie wapnia, fosforu i magnezu w surowicy krwi.

Materiał i metody: Zwierzęta podzielono na trzy grupy: grupę kontrolną i 2 grupy badane. Grupa badana I otrzymywała fluor w dawce 4,9 mg F-/kg m.c./dobę, grupa badana II taką samą dawkę F- podawaną z 3 mg kofeiny/kg m.c./dobę. Parametry te oznaczano w surowicy krwi szczurów, samców rasy Sprague–Dowley.

Wnioski: Zaobserwowano jedynie znamiennie statystyczny wzrost stężenia wapnia w porównaniu z grupą kontrolną w grupie badanej II, po podaniu skojarzonej dawki NaF z kofeiną oraz tendencje wzrostowe w grupie I (F-). Nie wykazano zmian w stężeniu magnezu i fosforu w obydwu badanych grupach. Reasumując, kofeina w zastosowanej dawce nie ma znaczącego wpływu na parametry metabolizmu mineralnego związanego z tkankami twardymi w surowicy krwi.

H a s ł a: NaF − kofeina − szczury − surowica − wapń − fosfor − magnez.
Powrót
do góry