Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2

Spis treści

 1. Witold Tłustochowicz
  Racjonalne podejście do terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 2. Lidia Ostanek, Marcin Milchert
  Ciąża w chorobach układowych tkanki łącznej
 3. Agnieszka Dąbrowska-Zimoń, Marek Brzosko
  Reumatologiczne zespoły paranowotworowe – przegląd literatury
 4. Małgorzata Tłustochowicz
  Cyklosporyna skojarzona z innym lekiem podstawowym w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 5. Matylda Sierakowska, Anna Karpińska, Stanisław Sierakowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Iwona Kamieńska, Izabela Domysławska
  Jakość życia pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
 6. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Iwona Brzosko, Hanna Przepiera-Będzak, Lidia Ostanek, Marek Brzosko
  Jakość życia i aktywność choroby u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 7. Dominik Majewski, Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, Aleksandra Kołczewska
  Zapalenie wielomięśniowe – trudności diagnostyczne
 8. Małgorzata Łukjanowicz, Danuta Bobrowska-Snarska, Marek Brzosko
  Współistnienie niedoczynności tarczycy i zapalenia wielomięśniowego lub skórno-mięśniowego
 9. Beata Walkowiak, Ryszard Żaba, Zbigniew Żaba, Katarzyna Mikołajczyk, Grzegorz Grzybowski, Włodzimierz Samborski
  Martwiczne zapalenie powięzi u chorego z zakażeniem wirusowym wątroby typu C leczonego interferonem alfa. Opis przypadku
 10. Katarzyna Mikołajczyk, Ryszard Żaba, Beata Walkowiak, Grzegorz Grzybowski, Włodzimierz Samborski
  Zespół hipereonzynofilowy – opis przypadku
 11. Paweł Hrycaj
  Zapalenie tkanki podskórnej (panniculitis) u 32-letniego mężczyzny
 12. Danuta Bobrowska-Snarska, Lidia Ostanek, Edyta Płońska, Marek Brzosko
  Tetrapareza spastyczna i skrzeplina wewnątrzsercowa u mężczyzny jako pierwsze objawy zespołu antyfosfolipidowego
 13. Marek Wódecki, Beata Butkiewicz-Trzcińska, Marek Brzosko
  Hemochromatoza – choroba, także reumatyczna
 14. Mariusz J. Puszczewicz, Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, Dominik Majewski, Aleksandra Kołczewska
  Przypadek współwystępowania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i stwardnienia rozsianego
 15. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska, Dominik Majewski
  Reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi jako przyczyna objawów naśladujących zespół Sjögrena – opis przypadku
 16. Katarzyna Fischer, Marek Brzosko, Anna Walecka, Lidia Ostanek, Marcin Sawicki
  Przeciwciała przeciw komórkom endotelialnym – czynnik ryzyka miażdżycy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
 17. Ewa Gajewska, Włodzimierz Samborski
  Zastosowanie diagnostyki według Vojty dla wczesnego wykrycia zaburzeń w rozwoju oraz wpływ czynników takich jak punktacja w skali według Apgar oraz asymetria ułożenia u dzieci z bardzo małą masą ciała
 18. Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski
  Problemy z ustaleniem diagnozy fibromialgii – opis przypadku
 19. Jacek Fliciński, Marcin Milchert, Lidia Ostanek, Iwona Brzosko, Hanna Przepiera-Będzak, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko
  Choroba Stilla u dorosłych
Powrót
do góry