Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 101-104

EWA GAJEWSKA, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

 

ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYKI WEDŁUG VOJTY DLA WCZESNEGO WYKRYCIA ZABURZEŃ W ROZWOJU ORAZ WPŁYW CZYNNIKÓW TAKICH JAK PUNKTACJA W SKALI WEDŁUG APGAR ORAZ ASYMETRIA UŁOŻENIA U DZIECI Z BARDZO MAŁĄ MASĄ CIAŁA

Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 137/145, 61-545 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

Streszczenie

Wstęp: W pracy przedstawiono zastosowanie diagnostyki 7 reakcji ułożeniowych wg Vojty w wykrywaniu wczesnych symptomów uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN). Dokonano analizy związku punktacji wg skali Apgar w 1. i 5. minucie życia, występowania asymetrii głowy oraz asymetrii całego ciała, które zdiagnozowano w pierwszych trzech miesiącach życia, z występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), zdiagnozowanego w pierwszym roku życia.

Materiał i metody: Badana grupa składała się z 57 dzieci z urodzeniową masą ciała < 1500 g. W grupie tej siedmiorgu dzieciom postawiono rozpoznanie MPD w pierwszym roku życia.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że diagnostyka wg Vojty jest bardzo czułą metodą w wykrywaniu wczesnych nieprawidłowości w rozwoju, spowodowanych zaburzeniami CUN, że asymetria całego ciała, a nie asymetria głowy, ma związek z występowaniem MPD, że niska punktacja w skali Apgar w 5., ale nie w 1. minucie życia, może predysponować do występowania w przyszłości MPD.

H a s ł a: mózgowe porażenie dziecięce – diagnostyka wg Vojty – skala wg Apgar.
Powrót
do góry