Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 111-114

JACEK FLICIŃSKI, MARCIN MILCHERT, LIDIA OSTANEK, IWONA BRZOSKO, HANNA PRZEPIERA-BĘDZAK, KRZYSZTOF PRAJS, MAREK BRZOSKO

 

CHOROBA STILLA U DOROSŁYCH

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

 

Streszczenie

Wstęp: Autorzy przedstawili przebieg choroby Stilla u dorosłych (ChSD) i jej najczęstsze objawy na podstawie pięciu przypadków, zdiagnozowanych w Klinice Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej.

Materiał i metody: Podjęto analizę przydatności dwóch najbardziej popularnych zestawów kryteriów diagnostycznych (wg Yamaguchiego oraz wg Cusha). W początkowym okresie choroby, spośród analizowanych pięciu chorych, dwóch spełniało oba zestawy kryteriów, z pozostałych chorych dwóch spełniało tylko kryteria wg Yamaguchiego, natomiast jeden tylko kryteria wg Cusha. W ciągu dalszej obserwacji wszyscy chorzy spełnili kryteria rozpoznania wg Yamaguchiego.

Wnioski: Autorzy proponują, aby w przypadkach, kiedy nie można rozpoznać ChSD na podstawie kryteriów wg Yamaguchiego, a wykluczono inne przyczyny gorączki, posługiwać się kryteriami wg Cusha.

H a s ł a: choroba Stilla u dorosłych – kryteria diagnostyczne – objawy kliniczne – diagnostyka.
Powrót
do góry