Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 29-37

MATYLDA SIERAKOWSKA, ANNA KARPIŃSKA, STANISŁAW SIERAKOWSKI*, ELŻBIETA KRAJEWSKA-KUŁAK, IWONA KAMIEŃSKA, IZABELA DOMYSŁAWSKA*

 

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z ZESZTYWNIAJĄCYM ZAPALENIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Kierownik: prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

* Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

 

Streszczenie

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to druga z ,,wielkich chorób reumatoidalnych” prowadząca do znacznego stopnia inwalidztwa.

Przebieg ZZSK jest przewlekły, o różnym stopniu nasilenia objawów, z okresami zaostrzeń i remisji lub przewlekle postępujący. Na trudność funkcjonowania w życiu codziennym wpływa ograniczona aktywność ruchowa i wynikająca z niej niemożność pełnej samoobsługi. Specyfika choroby niekorzystnie wpływa na stan emocjonalny pacjentów. Chorzy z ZZSK są przygnębieni, apatyczni, zniechęceni do leczenia i postępowania rehabilitacyjnego.

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena jakości życia chorych na ZZSK w czterech aspektach życia: wymiarze fizycznym, psychicznym, środowiskowym i relacjach społecznych; ocena występowania lęku i depresji w chorobie oraz globalna ocena jakości życia i zdrowia. Metodą wykorzystaną w badaniu jest sondaż diagnostyczny.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pacjenci są niezadowoleni z jakości swojego zdrowia, wraz z czasem trwania choroby gorzej oceniają swoje funkcjonowanie fizyczne i psychiczne, osoby samotne i mieszkańcy wsi potrzebują szczególnego wsparcia i pomocy.

Wydaje się, że profesjonalna opieka, wsparcie psychiczne, edukacja pacjenta i osób opiekujących się nim, przygotowanie do samoopieki jest integralną częścią terapii, mogącej mieć wpływ na poprawę jakości życia chorych.

H a s ł a: jakość życia – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Powrót
do góry