Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 49-55

MAŁGORZATA ŁUKJANOWICZ, DANUTA BOBROWSKA-SNARSKA, MAREK BRZOSKO

 

WSPÓŁISTNIENIE NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY I ZAPALENIA WIELOMIĘŚNIOWEGO LUB SKÓRNO-MIĘŚNIOWEGO

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

 

Streszczenie

Wstęp: Osłabienie siły mięśniowej z towarzyszącym wzrostem aktywności enzymów mięśniowych może być dominującym objawem szeregu różnych chorób, wśród których wymienia się między innymi zapalenie mięśni oraz niedoczynność tarczycy (NT).

Materiał i metody: W latach 1997–2005 w Klinice Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej hospitalizowano 28 pacjentów (7 mężczyzn i 21 kobiet), u których ustalono rozpoznanie zapalenia wielomięśniowego (PM) lub skórno-mięśniowego (DM). Rozpoznanie współistnienia NT i PM/DM postawiono u 7 kobiet (25%). Pięć z nich spełniało kryteria dla rozpoznania PM, u dwóch rozpoznano DM. Średni wiek w momencie rozpoznania zapalenia mięśni wynosił 46,1 lat (40–54 lat). U czterech pacjentek rozpoznano przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, u 2 etiologia autoimmunologiczna była prawdopodobna, natomiast u 1 chorej rozpoznano NT wtórnie do przebytego zabiegu strumektomii z powodu gruczolaka pęcherzykowego tarczycy.

W pracy porównano objawy kliniczne PM/DM i NT. Podkreślono, że objawy NT mogą być maskowane przez objawy wynikające z PM/DM, zwłaszcza wtedy, gdy przebieg kliniczny zapalenia mięśni jest burzliwy.

Wnioski: U wszystkich pacjentów diagnozowanych z powodu podejrzenia PM/DM należy rutynowo wykonywać testy tarczycowe, aby wykluczyć NT manifestującą się osłabieniem siły mięśniowej, przebiegającą jako polymyositis-like syndrome, względnie rozpoznać współistnienie NT i PM/DM.

H a s ł a: niedoczynność tarczycy – przeciwciała przeciwtarczycowe – zapalenie wielomięśniowe – polymyositis- like syndrome.
Powrót
do góry