Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 57-63

BEATA WALKOWIAK, RYSZARD ŻABA, ZBIGNIEW ŻABA*, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, GRZEGORZ GRZYBOWSKI**, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI**

 

MARTWICZE ZAPALENIE POWIĘZI U CHOREGO Z ZAKAŻENIEM WIRUSOWYM WĄTROBY TYPU C LECZONEGO INTERFERONEM ALFA. OPIS PRZYPADKU

Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny

* Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu

Ordynator: prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik

** Klinika Fizjoterapii Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-544 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

Streszczenie

Martwicze zapalenie powięzi (NF) jest rzadką jednostką chorobową z wysokim współczynnikiem śmiertelności, wahającym się od 24–60%. Może być wywołane przez zakażenie jednym lub kilkoma czynnikami zakaźnymi i charakteryzuje się martwicą skóry, tkanki podskórnej, powięzi oraz mięśni. Innymi czynnikami prowokującymi NF są urazy, np. nadżerki, ukłucia czy zabiegi chirurgiczne. Najczęściej objawy choroby są obserwowane na kończynach dolnych, w okolicy krocza i brzucha. U chorych na cukrzycę i stany zapalne naczyń zmiany chorobowe lokalizują się na kończynach górnych i karku. O ile diagnoza i leczenie w tym i chirurgiczne nie będą prawidłowe to przebieg choroby zagraża życiu. W pracy przedstawiono przypadek 44-letniego mężczyzny, u którego w trakcie leczenia wirusowego zakażenia wątroby typu C interferonem alfa doszło do rozwoju martwiczego zapalenia powięzi.

H a s ł a: martwicze zapalenie powięzi – wirusowe zakażenie wątroby typu C – interferon alfa – zanik płytki paznokci.
Powrót
do góry