Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 65-69

KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, RYSZARD ŻABA, BEATA WALKOWIAK, GRZEGORZ GRZYBOWSKI*, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI*

 

ZESPÓŁ HIPEREOZYNOFILOWY – OPIS PRZYPADKU

Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny

* Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-544 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

Streszczenie

Zespół hipereozynofilowy jest wieloukładową chorobą, która charakteryzuje się wysokim poziomem eozynofilów w krwi obwodowej utrzymującym się powyżej 6 miesięcy, przy braku innych przyczyn tego stanu. Jest to rzadko występująca i ze względu na konieczność eliminacji innych przyczyn incydentalnie rozpoznawana jednostka chorobowa. Niniejsza praca przedstawia przypadek mężczyzny, który w wieku 21 lat z powodu zmian skórnych o charakterze wyprysku i pokrzywki był hospitalizowany na oddziale dermatologicznym. Ze względu na wysoki poziom eozynofilów rozszerzono diagnostykę. Po ponad 12-miesięcznej obserwacji i wykluczeniu innych przyczyn rozpoznano zespół hipereozynofilowy. W leczeniu początkowo stosowano glikokortykosteroidy oraz hydroksykarbamid, jednakże znaczną poprawę stanu klinicznego i stabilizację parametrów hematologicznych uzyskano po włączeniu preparatu Glivec.

H a s ł a: zespół hipereozynofilowy – HES – eozynofilia – białaczka eozynofilowa.
Powrót
do góry