Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 71-74

PAWEŁ HRYCAJ

 

ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ (PANNICULITIS) U 32-LETNIEGO MĘŻCZYZNY

 

Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Hrycaj

 

Streszczenie

Wstęp: Terminem panniculitis określa się heterogenną grupę schorzeń związanych z zapaleniem tłuszczowej tkanki podskórnej. W pracy przedstawiono przypadek 32-letniego mężczyzny, który zgłosił się do poradni z powodu pojawienia się ognisk zapalenia i zaniku tkanki podskórnej. Zmiany, początkowo niewielkie i dotyczące tylko kończyn górnych, szybko rozprzestrzeniły się na całą powierzchnię kończyn i tułowia. Towarzyszyły im objawy ogólne w postaci złego samopoczucia, gorączki, osłabienia i szybkiego męczenia się. Chory był wcześniej kilkakrotnie hospitalizowany na oddziałach dermatologicznych.

Materiał i metody: Podczas pobytów w szpitalu przeprowadzono szczegółową diagnostykę, w tym biopsję tkanki podskórnej, która potwierdziła obecność rozległych nacieków zapalnych. Pomimo leczenia prednizonem w dawce 1 mg/kg m.c. i antybiotykoterapii początkowo nie uzyskano poprawy stanu chorego.

Wynik: Dopiero dołączenie leczenia immunosupresyjnego (azatiopryna w dawce 50 mg dwa razy dziennie) pozwoliło na uzyskanie poprawy klinicznej i ustąpienie zmian lipodystroficznych.

H a s ł a: panniculitis – zanik tkanki tłuszczowej – azatiopryna – opis przypadku.
Powrót
do góry