Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 81-83

MAREK WÓDECKI, BEATA BUTKIEWICZ-TRZCIŃSKA, MAREK BRZOSKO

 

HEMOCHROMATOZA – CHOROBA, TAKŻE REUMATOLOGICZNA

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

 

Streszczenie

Hemochromatoza jest wrodzoną chorobą metaboliczną polegająca na nadmiernej reabsorpcji jelitowej żelaza. Prowadzi to do wielu zaburzeń ogólnoustrojowych i manifestacji narządowych w tym stawowych pojawiających się zazwyczaj około 30.–50. roku życia, które często wyprzedzają na kilka lat rozwój marskości wątroby. W pracy opisano przypadek 40-letniego mężczyzny, u którego w różnicowaniu seronegatywnego zapalenia stawów brano pod uwagę hemochromatozę, potwierdzoną w dalszej diagnostyce.

H a s ł a: hemochromatoza – zapalenie stawów – diagnostyka.
Powrót
do góry