Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 85-88

MARIUSZ J. PUSZCZEWICZ, ALEKSANDRA TUCHOCKA-PIOTROWSKA, DOMINIK MAJEWSKI, ALEKSANDRA KOŁCZEWSKA

 

PRZYPADEK WSPÓŁWYSTĘPOWANIA MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW I STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań

Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz J. Puszczewicz

 

Streszczenie

Wstęp: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów należy do układowych chorób tkanki łącznej. Charakteryzuje się ono przewlekłym procesem zapalnym o podłożu autoimmunologicznym. Stwardnienie rozsiane jest jednostką z grupy chorób demienilizacyjnych, w których zaburzenia immunologiczne odgrywają istotne znaczenie w patogenezie. Etiologia obu chorób jest nieznana. Współwystępowanie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i stwardnienia rozsianego opisano zaledwie u kilku osób.

Materiał i metody: W pracy przedstawiono przypadek 31-letniej pacjentki z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, u której stwierdzono również objawy stwardnienia rozsianego. Z powodu agresywnego przebiegu stwardnienia rozsianego u chorej rozważono leczenie interferonem-β. Z uwagi na wątpliwe efekty wcześniejszych prób leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów interferonem-γ oraz możliwość pojawienia się objawów niepożądanych, rozważano celowość powyższej terapii.

Wynik: Wstępne badania kliniczne wykazały ich skuteczność oraz nieznaczne objawy niepożądane. U chorej zastosowano wymienione leczenie z dobrym efektem klinicznym.

H a s ł a: młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów – stwardnienie rozsiane – interferon.
Powrót
do góry