Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 89-93

ALEKSANDRA TUCHOCKA-PIOTROWSKA, MARIUSZ PUSZCZEWICZ, ALEKSANDRA KOŁCZEWSKA, DOMINIK MAJEWSKI

 

REAKCJA PRZESZCZEP PRZECIWKO GOSPODARZOWI JAKO PRZYCZYNA OBJAWÓW NAŚLADUJĄCYCH ZESPÓŁ SJÖGRENA – OPIS PRZYPADKU

Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego

ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 161-545 Poznań

Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz J. Puszczewicz

 

Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi naśladującej objawy towarzyszące idiopatycznemu zespołowi Sjögrena. Omówiono hipotezy, które dotyczyły podłoża patofizjologicznego zespołów klinicznych towarzyszących reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi.

H a s ł a: postać przewlekła choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi – zespół Sjögrena – objawy suchości.
Powrót
do góry