Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3

Spis treści

Ludmiła Halczy-Kowalik
Przedmowa

 1. Elżbieta Ronin-Walknowska, Monika Samborska, Tomasz Płonka
  Nieprawidłowości języka u płodu i noworodka
 2. Leszek Lewandowski
  Palato- i lingwogramy w ocenie zaburzeń artykulacji głosek po operacjach nowotworów języka i dna jamy ustnej
 3. Maria J. Siemińska
  Niedopowiedziane cierpienie pacjentów. Psychospołeczne konsekwencje nowotworu języka
 4. Bronisław Rocławski
  Język w tworzeniu artykułowanej mowy
 5. Elżbieta Przerwa
  Emisja głosu a język
 6. Barbara Ostapiuk
  Poglądy na temat ruchomości języka w ankyloglosji a potrzeby artykulacyjne
 7. Lilianna Konopska
  Dorsalny układ języka podczas realizacji polskich fonemów spółgłoskowych u osób z prognatyzmem żuchwy
 8. Aleksandra Janicka, Ludmiła Halczy-Kowalik
  Pozycja kości gnykowej i języka a drożność górnych dróg oddechowych
 9. Leszek Lewandowski, Krzysztof Osmola, Juliusz Grodzki
  Dyskinezy języka i innych struktur twarzy
 10. Michał Marcinkowski, Leszek Lewandowski
  Odczucia wrażliwości smakowej po leczeniu neuralgii III gałęzi nerwu trójdzielnego i nerwu językowego blokadami alkoholowymi
 11. Anna Rzewuska
  Język jako receptor i efektor po wycięciu nowotworu jamy ustnej
 12. Ludmiła Halczy-Kowalik, Rościsław Wysocki, Violetta Posio
  Opoźnienie inicjacji gardłowej fazy połykania a przebieg aktu połykania u chorych po częściowym lub całkowitym wycięciu języka z powodu nowotworu
 13. Violetta Posio, Ludmiła Halczy-Kowalik, Anna Walecka
  Ocena zaburzeń ustnej i gardłowej fazy połykania po wycięciu języka z powodu nowotworu
 14. Małgorzata Stecewicz, Rościsław Wysocki, Ludmiła Halczy-Kowalik
  Wymowa i połykanie u chorych z pooperacyjnymi ubytkami języka po wycięciu nowotworu jamy ustnej
 15. Piotr Zawodny
  Zmiany parametrów spirometrii i pulsoksymetrii po wycięciu struktur jamy ustnej z powodu nowotworów
 16. Aleksandra Zarek
  Psychologiczne reakcje chorych po częściowym lub całkowitym wycięciu języka z powodu nowotworu jamy ustnej
 17. Ilona Wieczkowska, Krystyna Lisiecka
  Język gestów – poszukiwania efektywnej komunikacji z osobami z ubytkiem słuchu w relacji lekarz stomatolog–pacjent
 18. Piotr Arkuszewski, Ewelina Gaszyńska, Aleksander Przygoński
  Własna ocena wielkości języka u pacjentów z progenią
 19. Aleksander Przygoński, Piotr Arkuszewski
  Ocena siły nacisku języka na dolny łuk zębowy u chorych z progenią
Powrót
do góry