Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 107-111

PIOTR ZAWODNY

 

ZMIANY PARAMETRÓW SPIROMETRII I PULSOKSYMETRII PO WYCIĘCIU STRUKTUR JAMY USTNEJ Z POWODU NOWOTWORÓW

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Mieczysław Sulikowski

 

Streszczenie

Wstęp: Leczenie operacyjne nowotworów jamy ustnej polega na radykalnym usunięciu masy guza wraz z marginesem tkanek zdrowych, a następnie odpowiedniej dla zachowania podstawowych funkcji czynnościowych rekonstrukcji. Po zabiegach operacyjnych dochodzi do zaburzeń oddychania. Epizody bezdechu powodują spadek wysycenia tlenem krwi tętniczej.

Celem pracy jest próba oceny jakościowo-ilościowej zaburzeń oddychania u pacjentów po wycięciu struktur jamy ustnej, gardła i szyi.

Materiał i metody: Aby ocenić jakościowo i ilościowo te zaburzenia, wykorzystano badania spirometryczne i pulsoksymetryczne. Badania przeprowadzono u 50 pacjentów operowanych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM. Wśród chorych wyodrębniono trzy grupy w zależności od amputowanych struktur:

I. Resekcja guza oraz struktur bocznej części jamy ustnej.

II. Resekcja guza oraz struktur przedniej części jamy ustnej.

III. Resekcja guza oraz struktur środkowej części jamy ustnej.

Wnioski:

1) Zabiegi operacyjne w jamie ustnej z powodu nowotworów, pomimo czynności odtwórczych powodują zaburzenia oddychania.

2) Badanie spirometryczne i pulsoksymetryczne są przydatnymi metodami do oceny zaburzeń oddychania.

3) Zmiany pooperacyjne powodują zaburzenia przepływu powietrza o charakterze dynamicznie zmiennym z przewagą pogorszenia fazy wdechowej.

4) Wyraźne pogorszenie parametrów saturacji podczas snu, u pacjentów po tego rodzaju operacjach potwierdza zmniejszenie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe.

H a s ł a: zaburzenia oddychania – pulsoksymetria – spirometria.
Powrót
do góry