Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 119-124

ILONA WIECZKOWSKA, KRYSTYNA LISIECKA

 

JĘZYK GESTÓW – POSZUKIWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z OSOBAMI Z UBYTKIEM SŁUCHU W RELACJI LEKARZ STOMATOLOG–PACJENT

Studium Doktoranckie przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka

 

Streszczenie

Celem pracy jest przybliżenie zagadnienia języka migowego jako alternatywnej do mowy formy porozumiewania. Kontakty praktykującego lekarza stomatologa z niesłyszącymi pacjentami spowodowały potrzebę zgłębienia tematyki porozumiewania się z osobami z ubytkiem słuchu, a zarazem usprawnienia współpracy z tymi pacjentami.

H a s ł a: język migowy – niesłyszący – słabosłyszący.
Powrót
do góry